Търсене по автомобил:

Търсене по категория:

4x4

Лидерът в 4х4 оборудването

На 03.02.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0242-C01. ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в Юнит Тотал Реал ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване експортния потенциал на „Юнит Тотал Реал“ ЕООД чрез пускане в експлоатация на 1бр. Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа, абсолютно необходима за изпълнение на включената в проекта дейност за подобряване на производствения капацитет.

Инвестицията ще подобри производствения капацитет чрез внедряване на последно поколение технологична мощност, което ще позволи разширяване позициите на българския и европейски пазар чрез възможност за изпълнение на повече и по-сложни поръчки в още по-кратки срокове с гарантирано върхово качество.

Ако желаете да получавате новини за нови продукти и промоции се абонирайте за нашите известия

При нас ще откриете продукти на следните марки:

Вносител на ARB за България
Официален вносител на блокажи Airlocker за България
Официален вносител на Warn за България
Вносител на OLD MAN EMU за българия
Вносител на Sandtler Bulgaria
Вносител на VisionX България
Вносител на Toyo-tires България
Вносител на Sparco Bulgaria
Вносител на Sheriff Bulgaria
Вносител на Mc-Gard Bulgaria
Вносител на IPF-Light Bulgaria
Вносител на IPF-Light Bulgaria
Вносител на HiLift Bulgaria
Hella bulgaria
Hawk Bulgaria
Engel Bulgaria
Bushranger bulgaria