Търсене по автомобил:

Търсене по категория:

ПОКАНА

европейска програма

Във връзка с реализацията на проект „Подобряване на производствения капацитет на Юнит Тотал Реал ЕООД“, съфинансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0242-C01, Юнит Тотал Реал ЕООД обявява публична покана с предмет:

„Закупуване и въвеждане в експлоатация на Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа (1 брой)“

Документацията за участие може да бъде свалена от тук: Документация публична покана ЮТР 06.2020

При нас ще откриете продукти на следните марки:

Вносител на ARB за България
Официален вносител на блокажи Airlocker за България
Официален вносител на Warn за България
Вносител на OLD MAN EMU за българия
Вносител на Sandtler Bulgaria
Вносител на VisionX България
Вносител на Toyo-tires България
Вносител на Sparco Bulgaria
Вносител на Sheriff Bulgaria
Вносител на Mc-Gard Bulgaria
Вносител на IPF-Light Bulgaria
Вносител на IPF-Light Bulgaria
Вносител на HiLift Bulgaria
Hella bulgaria
Hawk Bulgaria
Engel Bulgaria
Bushranger bulgaria